Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1933
Einddatum
1939
Geschiedenis

De Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening kwam in 1933 als afdeling bij het Ministerie van Sociale Zaken. Dit terrein was tot 1933 onderdeel van de Afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf circa 1920 droeg Binnenlandse Zaken bij in de kosten van werkverschaffing en steunverlening aan werklozen, totdat in 1933 deze taak werd ondergebracht bij Sociale Zaken.[1]

Het Rijk bestreed de werkloosheid door werkverschaffing (vooral projecten die vrijwel geen geschoolde arbeid vergden) en door werkver­ruiming (projecten van overheden en bedrijven). In 1934 werd het Werkfonds opgericht, dat als taak kreeg kredieten te verlenen om zodoende werkverruimingsprojecten mogelijk te maken. De loonkosten werden door Sociale Zaken betaald uit het in 1935 opgerichte Werkloosheidssubsidie­fonds. Uit dit fonds verschafte het Rijk ook subsidies aan gemeenten die een steunregeling voor werkloze arbeiders kenden.[2]

Sociale Zaken was, samen met de ministeries Waterstaat, Economische Zaken en Financiën verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van de projecten. Kort voor de oorlog, in 1939, werd de Rijksdienst voor de Werkverruiming opgericht. Minister C.P.M. Romme (1937-1939) verving in 1939 de afdeling Werkverschaffing door een drietal nieuwe afdelingen: Werkverruiming, Steunverlening en Culturele zorg en sociale jeugdzorg.[3]

Functies en activiteiten

De Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening had taken omtrent:

- de behandeling van subsidies in de kosten van werkverschaffing en steunverlening aan werklozen in verband met de crisiswerkloosheid;[4]

- maatregelen ter bevordering van ontwikkeling en ontspanning van werklozen;

- zorg voor de jeugdige werklozen.[5]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1933 tot 1939
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Armwezen (BiZa, BiZL, BiZa) 1933 Taken omtrent de werkverschaffing en steunverlening zijn opgegaan / afgesplitst in de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening (SZ).
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Werkverruiming (SZ) 1939
Afdeling Steunverlening (SZ) 1939
Afdeling Culturele zorg en sociale jeugdzorg (SZ) 1939
Afdeling Algemeen (SZ) 1939
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8c10fcc7-87e9-4468-b24e-1720faeba340
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 433. 1

[2] Ibidem, 433.

[3] Ibidem, 433-434  en 428.

[4] Staatsalmanak 1934.

[5] Staatsalmanak 1939.