Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1939
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Afdeling Werkverruiming was ontstaan uit de Afdeling Werkverschaffing (1933 t/m 1939). In december 1940 werd de leiding van de Afdeling Werkverruiming opgedragen aan de Directie van de Rijksdienst voor de Werkverruiming.[1]

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Werkverruiming had taken omtrent de bestrijding van de werkloosheid door:

- de verlening van financiële steun ten behoeve van projecten van overheden en

bedrijven;

- vinden van werk voor werkelozen binnen het Rijk.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening (SZ) 1939
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1939 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ecf11238-f51b-4a19-8958-363c102aac38
Bronnen

[1] J.Th. Janssen, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Afdelingen werkverruiming, steunverlening, culturele zorg en sociale jeugdzorg’, Inventaris van de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, Afdeling Steunverlening, Afdeling Sociale Jeugdzorg, (1920) 1931-1945 2.15.28 (Nationaal Archief  1987).

[2] J.Th. Janssen, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Rijksdienst voor de werkverruiming 1939-1945’, Inventaris van de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, Afdeling Steunverlening, Afdeling Sociale Jeugdzorg, (1920) 1931-1945 2.15.28 (Nationaal Archief  1987).