Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1908
Einddatum
1917
Geschiedenis

De Afdeling C2. Militair personeel was afgesplitst van de Afdeling C. Militaire Zaken. De Koloniale Reserve zorgde voor de werving voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), nadat het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk was opgeheven. Het Ministerie van Koloniën was verantwoordelijk voor de verscheping naar de koloniën en de verificatie van de administratie van het depot.[1]

 

 

Functies en activiteiten

Afdeling C2. had taken omtrent:

- personele aard;

- ontwerpen, herzien, uitvoeren, toepassen van regelingen omtrent het militaire koloniale personeel.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1908 tot 1917
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling C. Militaire zaken (Koloniën) 1908
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
8e Afdeling Personele zaken, militaire dienst (Koloniën) 1917
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/17e04a71-fef4-4edb-ba66-da04526cd287
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359.

[2] Staatsalmanak 1917.