Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Pensioenen en Wachtgelden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1934
Einddatum
1940
Geschiedenis

Binnenlandse Zaken kreeg in 1933 de coördinatie over het beleid ten aanzien van het overheidspersoneel. Er werden twee nieuwe afdelingen opgericht: ‘Pensioe­nen en Wachtgelden’ en ‘Ambtenarenzaken’. De taken omtrent de pensioen- en wachtgeldtaken werd overgedragen vanuit het Ministerie van Financiën, behalve de aangelegenheden die de kerkgenootschappen betroffen. Deze overdracht betrof ook de taken van

het Ministerie van Financiën ten behoeve van het personeel bij land- en zeemacht. Het pensioen was geregeld in de Pensioenwet van 1922. Daarin stonden pensioenrechten van burgerlijke ambtenaren, en hun weduwen en wezen. De pensioenen en wachtgelden van het spoorwegpersoneel viel niet onder het takenpakket van Binnenlandse Zaken.[1]

Functies en activiteiten

- Pensioenzaken;

- toezicht op de uitvoering van de Pensioenwet van 1922.

- behandeling van de wachtgeldregelingen;

- controle op de inkomsten van de wachtgelders.[2]

Structuur

Onder deze afdeling viel het Plaatsingsbureau. Dit bureau hield zich bezig met de herplaatsing van op wachtgeld gestelde militairen en burgerlijke ambtenaren en van oud-militairen en oud-burgerlijke ambtenaren die in afwachting zijn van wachtgeld-vervangend pensioen.[3]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Pensioenen en Erediensten (Financiën) 1934
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1934 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/512561e1-0b13-49e1-a7e9-c647d1caec61
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 164 en Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Taakuitvoering’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Pensioenen en Wachtgelden, (1921-) 1933-1966 (1968) 2.04.64 (Nationaal Archief 1985).

[2] Staatalmanakken 1934, 1936, 1938-1940.

[3] Idem.