Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1904
Einddatum
1922
Functies en activiteiten

De Afdeling Pensioenen had taken omtrent:

- pensioenzaken;

- uitvoering van de burgerlijke pensioenwet, van de wet tot regeling van het pensioen van weduwen en wezen van burgerlijke ambtenaren, het koninklijke besluit omtrent het toekennen van wachtgelden aan burgerlijke ambtenaren;

- Grootboeken van de pensioenen ten laste van de Staat. Betaalbaarstelling van die pensioenen.[1]

 

In 1922 ziet het takenpakket er als volgt uit:

- pensioenzaken;

- uitvoering van de burgerlijke pensioenwet, van de pensioensbepalingen in de Lager Onderwijswet. Voor de onderwijzers bij het openbaar en bij het bijzonder lager onderwijs;

- van de wet tot regeling van het pensioen van weduwen en wezen van burgerlijke ambtenaren en onderwijzers, van de pensioenwet voor de bijzondere leraren, gemeentelijke ambtenaren en hun weduwen en wezen;

- uitvoering van de weduwewet voor de Rijkswerklieden en van de wetten tot regeling van de pensioenen van de weduwen en wezen van militairen en gewezen militairen van de land –en zeemacht beneden de rang van officier, het koninklijke besluit omtrent het toekennen van wachtgelden aan burgerlijke ambtenaren;

- Grootboeken van de pensioenen ten laste van de Staat. Betaalbaarstelling van die pensioenen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Generale Thesaurie (Financiën) 1904 De taken omtrent pensioenen zijn in 1904 afgesplitst in de afdeling Pensioenen.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Pensioenen en Erediensten (Financiën) 1922
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1904 tot 1922
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2a4c2281-a362-4e3b-8ce0-c1b1892f5b18
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1905.

[2] Staatsalmanak 1922.