Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1874
Einddatum
1896
Geschiedenis

Tijdens de reorganisatie van 1874 werd het Bureau Oost-Indische Personele zaken (A Pz) losgemaakt van afdeling A en omgezet in Bureau D. Personeel.[1]

 

Functies en activiteiten

Bureau D. Personeel had taken omtrent:

- de benoeming, uitzending, verloven, pensioen, etc. van de Indische burgerlijke landsdienaren;

- benoeming, bevordering, etc. van het personeel van het ministerie.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1874 tot 1896
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau Oost-Indische (Personele) Zaken (Koloniën) 1874
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling D. Personeel (Koloniën) 1896
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/debcc491-e2e7-4bbe-ae8c-917463063447
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353.

[2] Staatsalmanak 1875.