Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1874
Einddatum
1896
Functies en activiteiten

Bureau F. had taken omtrent:

- aanschaffen, keuren, regelen van de verzending van benodigdheden voor de burgerlijke en militaire dienst in

Oost –en West-Indië;

- de uitbestedingen worden gehouden in het Koloniaal etablissement te Amsterdam. De goederen worden aangeschaft, afgeleverd, gekeurd, afgepakt en voor verzending in gereedheid gebracht.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1874 tot 1896
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau F. Koloniale bestellingen (Koloniën) 1874
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling F. Aanschaffing en uitzending van gouvernementsgoederen (Koloniën) 1896
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dd73fb1e-45ff-4948-a167-4f2c1ceb75b5
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1875.