Identiteit
Andere namen
Bureau Koloniale bestellingen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859
Einddatum
1874
Functies en activiteiten

Dit bureau had taken omtrent:

- het aanschaffen, keuren en verzenden van gouvernementsgoederen bestemd voor de overzeese bezittingen van het Rijk;

- verificatie van de inkomende rekeningen van gekeurde goederen;

- de standmodellen waarnaar de leveringen plaats hebben gevonden.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1859 tot 1874
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau D. Comptabiliteit (Koloniën) 1859
Bureau G. Materieel militair (Koloniën) 1859
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau F. Aanschaffing en uitzending van gouvernementsgoederen (Koloniën) 1874
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7c07b690-0b72-4735-b25c-5e83a264c449
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1860.