Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1859
Geschiedenis

Bureau D. Comptabiliteit bestond van januari 1842 t/m juni 1859. Koloniën was belast met zowel de opstelling van de eigen departementale begroting als met de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen. Om in tekorten in Indië te voorzien was door gouverneur-generaal J. van den Bosch in 1830 het Cultuurstelsel ingevoerd. Dit stelsel verplichte de Javaanse boeren om het land te verbouwen met voor de Europese markt geschikte goederen. Deze goederen moesten tegen vastgestelde prijzen worden geleverd aan het Indische gouvernement die de producten door de Nederlandsche Handelmaatschappij naar Nederland liet vervoeren. De goederen werden daar ten gunste van de Indische schatkist verkocht. Dit saldo kwam ten goede aan Nederland.[1]

Vanaf 1840 moest de minister van Koloniën namens de regering aan de Staten-Generaal jaarlijks staten van ontvangsten en uitgaven van de koloniën overleggen. De Grondwet van 1848 bepaalde in de artikelen 59 en 60, dat het muntwezen in de koloniën en de wijze van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen bij wet moesten worden geregeld. Dit resulteerde in de muntwetten voor West-Indië (1853) en Oost-Indië (1854). Omdat de Indische begroting voortaan elk jaar bij wet moest worden vastgesteld, kwamen Indische aangelegenheden veel meer dan vroeger in de Staten-Generaal ter sprake.[2]

Functies en activiteiten

Bureau D. Comptabiliteit had taken omtrent:

- de comptabiliteit;

- de opstelling van de eigen departementale begroting als met de begrotingen van het bestuur in de overzeese gebiedsdelen;

- de betaalbaar­stelling van pensioenen, wachtgelden, verlofsbezoldiging e.d.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Comptabiliteit (Koloniën) 1842
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau E. Controle van de koloniale bestellingen en remises, koloniale begrotingen en staatsbegroting (Koloniën) 1859
Bureau F. Koloniale bestellingen (Koloniën) 1859
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1842 tot 1859
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9834727a-6d4f-4c55-a6a4-d63be5c059e0
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 358

[2] Ibidem, 358.

[3] Ibidem, 358-359.