Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1842
Einddatum
1859
Geschiedenis

Bureau G. Materieel militair bestond van januari 1842 t/m juni 1859.  Het Ministerie van Koloniën was belast met de keuring, aanschaf en verzending van gouvernementsgoederen, bestemd voor het leger en de burgerlijke dienst in de koloniën. Voor deze taak beschikte de minister over Bureau G. Materieel militair en het Koloniaal Magazijn te Amsterdam.[1]

Functies en activiteiten

Bureau G. Materieel militair had taken omtrent de keuring, aanschaf en verzending van gouvernementsgoederen.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Militaire Zaken (Koloniën) 1842
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau F. Koloniale bestellingen (Koloniën) 1859
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1842 tot 1859
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5dd597da-1cd6-4906-b68a-5bd8f8193b11
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359.

[2] Idem.