Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige commissie genetische modificatie
Andere namen
COGEM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Commissie genetische modificatie (COGEM) adviseert de regering over mogelijke risico's van productie en handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) voor mens en milieu. Ook informeert de COGEM betrokken ministers of staatssecretarissen over ethische en maatschappelijke aspecten verbonden aan genetische modificatie. De taken van de COGEM zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Daarin is ook vastgelegd dat de COGEM elke vier jaar een evaluatierapport dient uit te brengen aan de bewindspersoon.

Structuur

Ingesteld bij k.b. Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, van 25 januari 1990.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/58ae35db-1240-4541-89f3-a52ed7bda996