Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Commissie Pachtnormen is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 16 december 2005 gevraagd te een advies uit te brengen inzake nieuwe pachtnormen. Dit met het doel pacht als aantrekkelijk financieringsinstrument voor de landbouw in stand te houden.</p><p>De Commissie heeft een rekenmethodiek ontwikkeld om pachtnormen vast te stellen, die aan de ene kant rekening hield met het agrarisch opbrengend vermogen van landbouwgronden en aan de andere kant pacht als aantrekkelijk instrument voor de landbouw in stand moest houden.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Pachtbeleid (LNV) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 2005 tot 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/49ef6cd7-6378-47fd-bb43-15ffc6c83ba1