Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Consumentenplatform LNV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het consumentenplatform bestaat sinds 2002 en heeft als doel de inbreng vanuit het consumentenperspectief in de LNV (later EZ) beleidsontwikkeling te versterken. Tijdens de bijeenkomsten komen uiteenlopende thema’s uit de hele beleidsbreedte van het ministerie aan bod. Bij het Consumentenplatform staan twee doelen centraal:<p>Agendering: het Consumentenplatform dient als een denktank om de agendasetting binnen het ministerie vanuit het consumentenperspectief te verbeteren.</p><p>Beleidsontwikkeling: het Consumentenplatform als intern beleidsinstrument dat is ingericht om het consumentenperspectief optimaal tot uitdrukking te laten komen in de verschillende dossiers van het ministerie.</p>De leden van het Consumentenplatform worden benoemd door de minister. De 20 leden komen uit het bedrijfsleven, verschillende maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Zij discussiëren drie keer per jaar tijdens een besloten vergadering over een specifiek thema.

Structuur

<p>Ingesteld in 2002, in 2012 zijn i.v.m. bezuinigingen de werkzaamheden van het platform gestopt.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010 tot 2012
Ministerie van Landbouw en Visserij 2002 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/07c9350e-2fed-4600-8585-b632fe54bbbb