Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Curatorium CAS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991-09-23
Einddatum
1997
Functies en activiteiten

Het Curatorium CAS/ITW heeft tot taak de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd en ongevraagd te adviseren over belangrijke beleidsvoornemens met betrekking tot de werkzaamheden en bedrijfsvoering van de CAS/ITW en met betrekking tot de voorgenomen verzelfstandiging van de CAS/ITW.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit Curatorium Centrale Archief Selectiedienst/Interdepartementaal Tekstverwerkingscentrum Winschoten, Stcrt. 1991-206

Structuur

Aan het curatorium was een secretaris toegevoegd.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Overleg- en Begeleidingscommissie CAS (BZK) 1997
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Centrale Archief Selectiedienst 1991-09-23 tot 1997 De CAS was onderwerp van advisering
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1991-09-23 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2ba083b6-9d30-4cc6-a8be-72ac1422ef66
Bronnen

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 15 oktober 1991, nr. SB 91/59 DG Openbaar Bestuur, Stcrt. 206, houdende instelling van een Curatorium Centrale Archief Selectiedienst