Overzicht relaties

Directoraat-generaal Bijzondere Rechtspleging

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGBR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1945-11-01
Einddatum
1948-12-31
Geschiedenis

Door de opheffing van het Militair Gezag, werd dat deel van de werkzaamheden, dat op de opsporing en bewaring van politieke delinquenten betrekking had, opgedragen aan het bij Koninklijk Besluit no. 58 van 1 november 1945 ingestelde Directoraat-Generaal voor Bijzondere
Rechtspleging, ressorterend onder het Ministerie van Justitie.

In de plaats van het DGBR werd met het besluit van het Ministerie van Justitie van 17 januari 1949, Kabinet Bureau B. no. 1060 A. 22, met ingang van 1 januari 1949 een Afwikkelingsbureau van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging ingesteld.

Zie voor meer informatie omtrent geschiedenis en taken de inventaris van het archief van het DGBR. Voor de vindplaats van die inventaris zie hieronder de verwijzing naar het archief van het DGBR.

Functies en activiteiten

Zie voor meer informatie omtrent geschiedenis en taken de inventaris van het archief van het DGBR. Voor de vindplaats van die inventaris zie hieronder de verwijzing naar het archief van het DGBR.

Mandaten/Gezagsbronnen

Zie voor meer informatie omtrent geschiedenis en taken de inventaris van het archief van het DGBR. Voor de vindplaats van die inventaris zie hieronder de verwijzing naar het archief van het DGBR.

Structuur

Zie voor meer informatie omtrent geschiedenis en taken de inventaris van het archief van het DGBR. Voor de vindplaats van die inventaris zie hieronder de verwijzing naar het archief van het DGBR.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau Nationale Veiligheid 1946-12-31 Een deel van de taken van het BNV is overgegaan naar DGBR, zie de inleiding op de inventaris van het archief van het BNV
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1945-01-11 tot 1948-12-31
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Nationaal Archief 2.09.08 https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.09.08
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e93f9b31-9c69-47af-811e-8746bff6f161
Bronnen

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR), 1945-1958 (1983)