Overzicht relaties

Gevangeniswezen en rijkstucht- en opvoedingswezen, reclasser...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Gevangeniswezen, psychopathenzorg, rijkstucht- en opvoedingswezen en reclassering
Gevangeniswezen, psychopatenzorg, kinderbescherming en reclassering
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De gevangenissen en aanverwante gestichten werden onderscheiden in strafgevangenissen, huizen van bewaring en rijkswerkinrichtingen.

In de strafgevangenissen werd uitsluitend de burgerlijke en militaire gevangenisstraf ten uitvoer gelegd. De huizen van bewaring waren bestemd: 1°. tot opneming van hen, die de straffen van hechtenis of van militaire detentie moesten ondergaan; 2°. tot opneming van alle anderen; 3°. tot verblijf voor doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerd wordende personen.[1]

 

 

Structuur

Strafgevangenissen waren gevestigd te ’s-Gravenhage, Leeuwarden, Rotterdam, Groningen, Arnhem, Breda, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Roermond, Alkmaar en Zutphen.

Huizen van bewaring waren aanwezig te ’s-Hertogenbosch, Amsterdam, ’s-Gravenhage Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Haarlem, Breda, Leeuwarden, Roermond, Maastricht, Zwolle, Assen, Dordrecht, Middelburg, Almelo, Groningen, Winschoten en Alkmaar.

Rijkswerkinrichtingen waren gevestigd te Veenhuizen en Breda.     |

In elk gesticht en inrichting bestond het gestichtsbestuur uit de directeur, terzijde gestaan door een college van regenten en onder toezicht van een commissie van toezicht.

De tuchtscholen waren gevestigd voor jongens te Ginneken en te Nijmegen, voor meisjes te Montfoort;

de Rijksopvoedingsgestichten voor jongens te Amersfoort en Doetinchem, voor meisjes te Zeist.

Rijksasielen voor mannelijke psychopaten waren gevestigd te Avereest en te ’s-Gravenhage, een Rijksasiel voor vrouwelijke psychopaten was gevestigd te Avereest.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a0590141-f9c1-463c-8019-e8fb9968edbc
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953

[2] Ibidem