Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICE
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Rapporteren aan of adviseren van de regering of afzonderlijke ministers over inhoud, vormgeving en coördinatie van het emancipatiebeleid. </p>

Structuur

<p>In februari 1977 stelde minister Van Doorn de Interdepartementale Coördinatie-com­mis­sie Emancipatiebeleid (ICE) in. De ICE is samengesteld uit de ambtenaren die het eman­ci­patie­beleid op de verschillende departementen behartigen.</p><p>In 1981 ging de coördinatie n.a.v. de departementale herindeling m.b.t. emancipatiebeleid over van het ministerie van CRM naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981 tot 2003
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1977 tot 1981
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/642166f0-c345-41c8-b07c-343549618ccb