Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
KIM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft tot taak de strategische kennisbasis van het mobiliteitsbeleid van het ministerie te versterken en te verbreden door het uitvoeren van verkenningen en beleidsanalyses en het inbrengen van kennis in de beleidsprocessen. Het Kennis-instituut voor Mobiliteitsbeleid voert deze taak uit op basis van een door de minister vastgesteld protocol.

Structuur

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses. Hierbij kijkt het KiM specifiek naar vraagstukken op het beleidsterrein mobiliteit vanuit verschillende invalshoeken (economie, leefomgeving en gedrag).Het KiM is in september 2006 opgericht. Aanleiding was de behoefte bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan systematische en goed onderbouwde analyses en verkenningen over mobiliteitsbeleid onafhankelijk van politieke druk, -motieven of -opvattingen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8ab1c6d3-b28b-4ff5-a303-3959e35c6b43