Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Functies en activiteiten

De commissie kreeg als opdracht een onderzoek in te stellen naar de geldelijke en persoonlijke lasten, die, i.v.m. de eisen van de landsverdediging, op de natie drukten. Konden deze uitgaven inderdaad als noodzakelijk worden aangemerkt en werden de daarvoor gebezigde gelden en persoonlijke diensten op de meest economische en doeltreffende wijze aangewend Feitelijk fungeerde de commissie als onderzoeks- en adviesorgaan van de minister van Oorlog. Voor diverse aandachtspunten werden subcommissies in het leven geroepen. De subcommissies brachten aangaande haar voorgelegde vraagpunten schriftelijk rapport uit aan de Legercommissie. Door de instelling van de Vlootcommissie in 1922 werd bepaald dat de Legercommissie ten aanzien van onderwerpen die beide delen van de weermacht betroffen met de Vlootcommissie in overleg moest treden om tot een gezamenlijk advies te komen. Bij de gemeenschappelijke vergaderingen trad de voorzitter van de Legercommissie als voorzitter op.[1]

 

 

Mandaten/Gezagsbronnen

De Legercommissie werd bij Koninklijk Besluit van 12 december 1910, nr. 56 ingesteld.[2][3]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Legercommissie 1928-09-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Legercommissie 1940-06-14
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3d32a420-de4d-441d-879c-adb0f07c4af6
Bronnen

[1] H.E.M. Mettes, Inventaris van het archief van de Legercommissie, 1910-1941. Nummer archiefinventaris: 2.13.74 Nationaal Archief, Den Haag 1998

[2] Ibidem

[3] Staatsalmanak 1925