Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1952
Einddatum
1965
Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (MaWe) 1961 tot 1965
Secretariaat (MaWe) 1961 tot 1964
Raadadviseur voor de wetgeving (MaWe) 1961 tot 1964
Afdeling Financiële Zaken en Comptabiliteit (MaWe) 1956 tot 1965
Afdeling Organisatie en Efficiency (MaWe) 1956 tot 1965
Afdeling Personeelszaken (MaWe) 1956 tot 1965
Afdeling Algemene Zaken (MaWe) 1965
Afdeling Voorlichting, documentatie en bibliotheek (MaWe) 1961 tot 1965
Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (MaWe) 1965
Afdeling Internationale Betrekkingen (MaWe) 1965
Afdeling Algemene en Juridische Zaken (MaWe) 1956 tot 1964
Directie Individueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk (MaWe, CRM) 1956 tot 1965
Afdeling Onderzoek en Planning (MaWe) 1965
Afdeling Landelijk Contact (MaWe) 1956 tot 1965
Directie Maatschappelijke Voorzieningen (MaWe, CRM) 1956 tot 1965
Afdeling Maatschappelijk Werk voor Nederlanders in Indonesië (MaWe) 1956 tot 1960
Commissariaat van Ambonezenzorg (MaWe, CRM) 1956 tot 1965
Commissie van Advies en Bijstand, bedoeld in paragraaf 5 van de Geldschieterswet (MaWe) 1956 tot 1965
Maatschappij van Weldadigheid (MaWe) 1956 tot 1960
Coördinatiecommissie voor Gerepatrieerden (MaWe) 1956 tot 1965
Adviescommissie voor de culturele- en sociale zorg en voorlichting ten behoeve van de Ambonezen (MaWe) 1956 tot 1964
Hoofdafdeling Individueel Maatschappelijk Werk (MaWe, CRM) 1961 tot 1965
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/16f72f8d-4c81-4056-a926-63b8eea760e0
Bronnen

Staatsalmanak 1952, 1956, 1961, 1965