Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Departement van Marine
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1941-07-01
Einddatum
1959
Geschiedenis

Medio februari 1941 stelde minister-president Gerbrandy aan  koningin Wilhelmina voor het departement van defensie te splitsen in een departement van oorlog en een departement van marine; admiraal Furstner, bevelhebber der zeestrijdkrachten, zou dan tevens als minister van marine optreden.[1]

 

Algemene context

Tijdens de bezetting was in Nederland opeenvolgend het Afwikkelingsbureau en het Commissariaat voor de belangen van de voormalig Nederlandse Weermacht actief.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau van de bevelhebber der zeestrijdkrachten (Marine) 1946 tot 1947
Marine voorlichtingsdienst (Marine) 1946 tot 1952
Hoofdafdeling Marinestaf (Marine) 1946 tot 1959
Hydrografie (Marine) 1946 tot 1948
Hoofdafdeling Materieel (Marine) 1946 tot 1959
Hoofdafdeling Intendance en Administratie (Marine) 1946 tot 1959
Directie Zakelijk Beheer (Marine) 1955 tot 1959
Kabinet van de Bevelhebber van de Zeestrijdkrachten (Marine) 1948 tot 1948
Bureau van de Secretaris-Generaal (Marine) 1949 tot 1959
Kabinet van de minister voor defensie (Marine) 1958 tot 1959
Verificatie van Rijkszeeinstrumenten te Leiden (Marine) 1946 tot 1955
Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden (Marine) 1946 tot 1952
Rijkswerf te Willemsoord (Marine) 1946 tot 1959
Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting (Marine) 1946 tot 1959
Regeringscommissie voor scheepsbouw en –reparatie (Marine) 1946 tot 1947
Marine-rampenfonds (Marine) 1946 tot 1952
Karel Doorman-fonds (Marine) 1947 tot 1952
Koninklijk Instituut voor de marine te Willemsoord (Marine) 1947 tot 1959
Marineraad (Marine) 1947 tot 1959
Admiraliteitsraad (Marine) 1950 tot 1959
Adviescommissie voor coördinatie tussen de onderdelen der Nederlandse strijdkrachten (Marine) 1951 tot 1952
Materieelraad (Marine) 1955 tot 1966
Personeelraad (Marine) 1955 tot 1959
Technisch documentatiecentrum voor de krijgsmacht (Marine) 1958 tot 1959
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek ten behoeve van de Rijksverdediging 1946-07-01 tot 1959
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Defensie 1941-07-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Defensie 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/918b9b5a-0bf2-486d-9539-7feddce9e9a4
Bronnen

[1] Loe de Jong Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 1939-1945 Deel 9 eerste helft, Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie 1979 pagina 184