Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
NHR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1986
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Nationale Havenraad (NHR) was een uniek overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandse zeehavens in den brede. Daarin participeerden havenbeheerders (zeehavenexploitanten), havenbedrijfsleven (zeehavengebruikers) en een aantal relevante departementen. De Raad zette zich in voor de (concurrentie)positie van Nederland als haven-, industrie-, transport- en distributiecomplex ten behoeve van het eigen land en van Europa. Kennis over en visievorming op havenontwikkelingen werden daartoe binnen de Raad met elkaar gedeeld. De Raad trachtte zijn doelstelling te bereiken door het middels overleg bevorderen van de samenwerking binnen en tussen de diverse geledingen van de havensector, het coördineren van het rijksbeleid met hulp van de rijksvertegenwoordigers en het adviseren en informeren van de verschillende havenpartijen.

Structuur

Na de instelling van de Voorlopige Nationale Havenraad in 1980 is de Nationale Havenraad opgericht bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1986.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1986 tot 2010
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cb238452-d4be-4b56-bfba-57a606de0b00