Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Waddenadviesraad
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Raad voor de Wadden adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die van algemeen belang zijn voor het Waddengebied. Veel van die adviezen zijn bedoeld voor de regering en worden uitgebracht aan de Ministers en Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie(externe site). Ook de Tweede Kamer(externe site) is een belangrijke doelgroep voor de adviezen. Verder adviseert de Raad aan de Waddenprovincies en de gemeenten in het gebied.De Minister van IenM stelt jaarlijks het werkprogramma van de Raad voor de Wadden vast. Daarnaast verschijnt elk jaar, voor 1 april, het jaarverslag van de werkzaamheden uit het voorafgaande kalenderjaar.Nationaal WaddenzeebeleidHet nationale beleid voor de Waddenzee is vastgelegd in de pkb Derde Nota Waddenzee(externe site), met de titel 'Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens'. Deze nota beschrijft het rijksbeleid voor de komende 10 jaar. Centraal staan het behoud en de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. De Derde Nota Waddenzee vervangt de Nota Waddenzee uit 1993. De Minister van IenM is coördinerend minister voor het Nederlandse Waddenzeebeleid.Trilateraal WaddenzeebeleidNaast het nationale Waddenzeebeleid is ook internationaal Waddenzeebeleid ontwikkeld door de drie Waddenzeelanden: Duitsland, Denemarken en Nederland. Eens per vier jaar organiseren deze landen een gezamenlijke Regeringsconferentie. Tijdens deze conferenties evalueren de overheden het internationale Waddenzeebeleid en wordt gesproken over voorstellen voor aanvullend beleid, beheer en regelgeving. De laatste Trilaterale Ministersconferentie vond op 2 november 2005 plaats op Schiermonnikoog. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is coördinerend voor het trilateraal Waddenzeebeleid. Het beleid is neergelegd in de Trilaterale Ministersverklaring en het Trilaterale Waddenzee Plan (beheerplan).

Structuur

Op grond van de Wet op de Raad voor de Wadden is de Raad voor de
Wadden op 7 april 2003 geïnstalleerd. Daarnaast is de Kaderwet
Adviescolleges van toepassing op de Raad. De Raad is het enige
onafhankelijke adviesorgaan in Nederland dat gebiedsgericht adviseert.
Organisatorisch is de Raad voor de Wadden ondergebracht bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Voor 2003 bekend als Waddenadviesraad (ingesteld in 1996).

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c936e110-2e4e-4ece-90d4-2c8b46f653f8