Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SVR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

- uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten door de daarmede belaste uitvoeringsorganen. - uitbrengen van advies aan de Minister van SZW.- vaststellen van regelingen betreft sociale verzekeringswetten. - verlenen van goedkeuring in bepaalde gevallen door hetgeen wat door de uitvoeringsorganen genomen besluiten. - bevorderen coordinatie en eenheid van beleid ten aanzien van de uitvoering van sociale wetgeving. - optreden als rechtsprekende instantie in het geval van omschreven gevallen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie voor de arbeidsvoorziening 1956 tot 1959
Ministerie van Sociale Zaken 1960 tot 1975
Directie voor de arbeidsvoorziening 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
College van toezicht sociale verzekeringen (SZW) 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fdfb0f6d-a789-4bbc-9985-7971c413d8b6
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976