Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CTSV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2001
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

uitoefenen van toezicht op de goede uitvoering van de sociale verzekeringswetten dor de daarmede belaste uitvoeringsorganen en uitvoeringsinstellingen.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sociale Verzekeringsraad (SZ) 1995
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Inspectie Werk en Inkomen (SZW) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1994 tot 2001
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/74175646-c743-4269-abca-10b2df83510a