Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1996
Einddatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De nadruk ligt op strategische keuzen voor de (middel)lange termijn aan het begin van de beleidscyclus. Daarnaast brengt de VROM-raad zowel gevraagde als ongevraagde adviezen uit naar aanleiding van actuele vraagstukken. De VROM-raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen met uiteenlopende achtergronden. Dit draagt bij aan de advisering vanuit een brede benadering. Veel adviezen komen tot stand in actieve samenwerking met andere adviesraden.

Structuur

De VROM-raad werd aan 2012 opgeheven, hoewel het Ministerie van VROM al in 2010 al is overgegaan in IenM, bleef de raad, VROM-raad heten. Wel is in 2010 besloten om met gerelateerde partijen van de VROM-raad intensiever samen te werken; met als uiteindelijke doel 1 organisatie (in 2012): de Rli. Ingesteld bij wet 1996.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (IenM) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010 tot 2011
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1996 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bcb741f9-ba49-41d7-b913-ec0c6bc78d29