Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1869
Einddatum
1878
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten betreffende de rechten op de in –en uitvoer van goederen, accijnzen op suiker, belasting en waarborg van gouden en zilveren werken, het vuur-, ton- en bakengeld, het meten van de zeeschepen, de afgifte van zeebrieven, heffing van scheepvaartrechten.

- handelspolitiek (verdragen omtrent handel en scheepvaart), Rijn-, Maas- en Scheldevaart, samenstelling van de statistiek van handel en scheepvaart.

- de uitvoering van de wetten betreffende de accijnzen op wijn, het binnen –en buitenlands gedestilleerd, het geslacht (vlees), het zout, de zeep, de bieren en azijnen.[1]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
5e Afdeling In –en Uitvoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1869
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1878
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, in –en uitvoerrechten en accijnzen (Financiën) 1869 tot 1878
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/527df0f9-fe94-4279-af0f-a6423a9084ab
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1868 en 1878.