Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1958
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Voorlichting op het gebied van veeteelt en pluimveeteelt;

-Bevordering van een goede veefokkerij en veevoeding door voorlichting, het geven van onderwijs, subsidiëring en wettelijke voorschriften;

-Bevordering van onderzoek op het gebied van fokkerij en voeding, van de uitvoer van vee en veeteeltproducten door kwaliteitseisen en door het onderhouden van internationale betrekkingen.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Veeteelt en Zuivel (LV) 1959
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1958
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fe11a44b-5a9b-4fe8-9234-d969114e4bae
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959