Overzicht relaties

Hoofddirectie van de Waterstaat (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofddirectie van de Rijkswaterstaat
Directoraat-Generaal van de Waterstaat
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1997
Functies en activiteiten

Onder de directeur-generaal belast zijn met de algemene leiding over de directies, diensten en overige instellingen die tezamen die buitendiensten van de Rijkswaterstaat vormen, ten aanzien van:

de werkzaamheden samenhangende met voorbereiding en ontwikkeling van het beleid.

uitoefening van de bestuurstaak, die uit verschillende wettelijke regelingen op het gebied van de Waterstaat voortvloeit.

voorbereiding van plannen door het overwegen van de economische, financiële, personele, planologische en milieu-aspecten.

programmering

beoordeling van de werkplannen van de buitendiensten.

Structuur

Onder de directie van de Waterstaat ressorteerden de afzonderlijke afdelingen:

-Directie van de Waterstaat [1951 - 1970];

-Rijkswaterstaat [1956 -1970];

-Dienst der Zuiderzeewerken [1956-1970];

-Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater [1961-1970];

-Regionale en rivierendirecties [1976];

-Bouwdiensten [1976];

-Technisch-wetenschappelijke diensten [1976].[1]

 

 

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/feeb9047-878a-4a5d-baa9-d9400038fbbc
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976