Overzicht relaties

Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (VenW...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
LOCOV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het nationale spoorvervoer over het Nederlandse hoofdrailnet is onderwerp van gesprek in het Locov, waaraan NS reizigers, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de consumentenorganisaties deelnemen. Acht keer per jaar overleggen deze partijen formeel over onderwerpen die van belang zijn voor de reiziger op het binnenlandse spoor. Daarnaast vinden informele technische- of themaoverleggen plaats over specifieke onderwerpen, zoals de dienstregeling, de tarieven, het vervoerplan etc..Naast de overleggen adviseren de consumentenorganisaties NS reizigers en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij voorgenomen wijzigingen in bijvoorbeeld de Vervoersconcessie Spoorconcessie of de dienstregeling. NS en het Ministerie zijn volgens de Wet Personenvervoer 2000 verplicht om advies over een aantal onderwerpen te vragen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1998 tot 2010
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a001ec1e-6427-43f9-9ecd-4ecf31688e4b