Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RIJP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1962
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Ingesteld bij beschikking van de Minister VenW in 1962.

De rijksdienst is belast met de Dienst der Zuiderzeewerken opmaken van plannen voor de inpolderingen in het Ijsselmeer.

Het geschikt maken van de in het IJsselmeer ingepolderde gebieden voor natuurwetenschappelijke, agrarisch, stedelijk en recreatief gebruik en de voorbereiding daartoe.

Het voorbereiden en ten uitvoer brengen van alle werken van stedenbouwkundige aard, de bebouwingen en andere voorzieningen die voor de opbouw van en de ontwikkeling van de ingepolderde gebieden nodig zijn.

De sociaal-economische opbouw van de ingepolderde gebieden, waaronder mede te verstaan de vestiging van personen, bedrijven en instellingen.

Het bijzonder domeinbeheer over de Staatseigendommen in de ingepolderde gebieden.

De ontginning en de inrichting van de ingepolderde Lauwerszee en het domeinbeheer van de Staatseigendommen in dit gebied.

Het onderzoek, de ontginning en de inrichting van de ingepolderde c.q. droogvallende buitendijkse gronden.

Structuur

Op 1 januari 1989 werden de RIJP en de Dienst der Zuiderzeewerken opgeheven en hun werkzaamheden werden ondergebracht in de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat.

 

Onder de rijksdienst ressorteerden:

-Stafafdelingen [1976];

-Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie [1976];

-Hoofdafdeling Sociaal-Economische Zaken [1976];

-Hoofdafdeling Stedebouw en Openbare Werken [1976];

-Projectburo Almere [1976].[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1989
Rijkswaterstaat, Directie Flevoland 1988
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 1988
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1961 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9048ff94-9602-46a1-a052-3b63c373e604
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976