Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tiende Afdeling Posterijen
Andere namen
10e Afdeling Posterijen en Afdeling Posterijen en verdere middelen van vervoer (tot 1846)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1831
Einddatum
1867
Geschiedenis

De 10e Afdeling Posterijen werd in 1831 opgericht. Voor 1831 ressorteerden de posterijen onder het Ministerie van Ontvangsten. Voor de uitoefening van de dienst van de posterijen bleven de Franse wetten van kracht, waaronder de ‘Algemeene instructie voor den dienst der posteryen’ van 1810, totdat deze in 1850 werd vervangen door de Postwet. De Postwet van 1850 handhaafde het monopolie van de Staat en legde de basis voor de oprichting van een groot aantal postkantoren, die hun loketten ook open stelden voor de Rijkstelegraaf.[1] Op 1 januari 1846 werd het toezicht over de postwagens, diligences, stoomboten, veerschepen, schuiten en verdere van middelen van vervoer overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.[2]

Functies en activiteiten

De 10e Afdeling Posterijen had taken omtrent:

– Uitvoering van de wetten en verordeningen van het postwezen.

– Aanbesteding van ritten en andere diensten.

– Pakketpost.

– Vestiging van post- en hulpkantoren.

– Stichting, aankoop, huur en inrichting van postgebouwen.

– Wetten, besluiten en overeenkomsten betreffende de posterijen.

– Benoeming, bevordering en ontslag van het personeel.

– Borgtochten. Uniformkleding.

– Controle op de verantwoording der ontvangsten en uitgaven.

– Aanwijzing van depothouders van postzegels enz.

– Statistiek en verslagen.

– Aanmaak van postzegels enz.

– Onbestelbare brieven en andere stukken.

– Regeling van en toezicht op de postenloop en verzendingen met de post, zowel in het

binnenlands als in het buitenlands verkeer.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1831 tot 1867
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Nijverheid (BiZa) 1846 Alle taken omtrent het toezicht over de postwagens, diligences, stoomboten, veerschepen, schuiten en verdere van middelen van vervoer is opgegaan / afgesplitst in de 6e Afdeling Nijverheid.
9e Afdeling Posterijen (Financiën) 1867
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/11d4a373-27c8-4f65-b543-1482e9d3e462
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 455.

[2] KB 19 december 1945 nr. 97.

[3] R. Kramer, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Taken’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905: Afdeling Posterijen (en Telegrafie), 1877-1892 en het Hoofdbestuur van de Rijkstelegraaf, 1878-1893 2.16.60.06 (Den Haag 1988).