Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Twaalfde Afdeling Nijverheid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1868-10-01
Einddatum
ca. 1877-11-01
Geschiedenis

De 12e Afdeling Nijverheid was voornamelijk bezig met het technische gedeelte van de nijverheid, zoals stoomtoestellen en nieuwe bedrijven die gevaar, schade of hinder konden veroorzaken. Het verlening van octrooien werd in 1869 afgeschaft, omdat het in strijd was met het beginsel van vrijheid van bedrijf. In november 1877 verhuisde de nijverheid naar het nieuw opgerichte Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.[1]

 

Functies en activiteiten

De 12e Afdeling Nijverheid had taken omtrent:

- vergunningen voor stoomboot –en wagendiensten;

- vergunningen voor de ontginning van mijnen en toezicht op de mijnen;

- oprichten van fabrieken;

- onderzoek van stoomtuigen en toezicht op het gebruik;

- uitvoering van de verordeningen omtrent de maten en gewichten en IJk;

- zeevisserijen;

- kamers van koophandel en fabrieken;

- jaarlijks verslag en berichten over de landbouw;

- kabinet van landbouwwerktuigen;

- uitvoeren van wetten over de doortocht en het vervoer van landverhuizers;

- octrooien verlenen (tot 1870);

- mededelingen omtrent berichten van handel en scheepvaart;

- personeel voor de commissies voor de rijksentrepôts;

- meteorologisch instituut;

- onderzoek van de akten van oprichting van naamloze vennootschappen die op de nijverheid betrekking hebben;

- toezicht over openbare middelen van vervoer;

- tentoonstellingen van de nijverheid.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1868 tot 1877
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Nijverheid en Telegrafie (BiZa) 1868-10-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Handel en Nijverheid (WHN) 1878
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/767b40c6-8e2b-4f9f-8efa-fb7634f35b7b
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 258.

[2] Staatsalmanak 1869, 1873 en 1876.