Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Zesde Afdeling Nijverheid en Telegrafie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1854-01-01
Einddatum
1868-09-30
Geschiedenis

De 6e Afdeling Nijverheid en Telegrafie werd opgericht in januari 1854. De voorgaande afdeling Nijverheid was al vanaf maart 1852 verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst van de Rijkstelegraaf. De nijverheid bekommerde zich toen al over het financiële beheer onder leiding van een referendaris. Vanaf 1 januari 1854 kwam door ook de technische uitvoering bij. Daarnaast regelde de Telegraafwet van 1850 de deelname van het Rijk in de aanleg en exploitatie van telegraaflijnen.[1]

De afdeling bleef toezicht houden over het technische gedeelte van de nijverheid, zoals stoomtoestellen en nieuwe bedrijven die gevaar, schade of hinder konden veroorzaken. Voor het gebruik van stoomtoestellen was toestemming vereist van de betrokken minister, die zijn besluit baseerde op het rapport van deskundigen. Vanaf 1855 hielp de Dienst voor het Stoomwezen met de besluitvorming van de minister over stoomtoestellen. Verder had de nijverheid taken omtrent de verlening van octrooien op uitvindingen van voorwerpen van nijverheid en kunst. Hiervoor werden octrooien verleend door de afdeling onderwijs. Het octrooirecht was in 1817 wettelijk geregeld. Daarin werd bepaald dat de verlening door de Koning zou worden verleend.[2]

Functies en activiteiten

Nijverheid en Telegrafie had taken omtrent:

- vergunningen voor stoomboot –en wagendiensten;

- vergunningen voor de ontginning van mijnen en toezicht op de mijnen;

- onderzoek van stoomtuigen en toezicht op het gebruik;

- zeevisserijen;

- kamers van koophandel en fabrieken;

- jaarlijks verslag en berichten over de landbouw;

- kabinet van landbouwwerktuigen;

- uitvoeren van wetten over de doortocht en het vervoer van landverhuizers;

- octrooien;

- mededelingen omtrent berichten van handel en scheepvaart;

- personeel voor de commissies voor de rijksentrepôts;

- meteorologisch instituut;

- onderzoek van de akten van oprichting van naamloze vennootschappen die op de nijverheid betrekking hebben;

- uitvoeren van de financiële en technische zaken omtrent dienst van de rijkstelegraaf;

- uitvoeren van de Telegraafwet van 1850.[3]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Nijverheid (BiZa) 1854
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
6e Afdeling Telegrafie (BiZa) 1868-10-01
12e Afdeling Nijverheid (BiZa) 1868-10-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1854 tot 1868
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/951ada26-c0c6-45c5-b1b3-a9bc4005b8b6
Bronnen

[1] R. Kramer, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer.’ Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Telegrafie en Hoofdbestuur van de Telegrafie en voorgangers,1852-1869 2.04.23.03 (Den Haag 1986).

[2] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 258.

[3] Staatsalmanakken 1862 en 1868, Otten, Gids voor de archieven, 455 en R. Kramer, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Telegrafie en Hoofdbestuur van de Telegrafie en voorgangers,1852-1869 2.04.23.03 (Den Haag 1986).