Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tweede Afdeling B Generale Staf
Tweede afdeeling B Generale Staf
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1928-09-01
Einddatum
1940-06-14
Geschiedenis

De Generale Staf stond sterk in verband met de mobilisatievoorbereiding. De Generale Staf ging werkelijk functioneren in de jaren die volgden op de kortstondige mobilisatie van het leger in 1870. In navolging van het elders in Europa gegeven ontstond nu een organisatie die zich ging bezighouden met al hetgeen moest worden geregeld om bij het uitbreken van een gewapend conflict het leger snel en efficiënt te kunnen inzetten en met het voorbereiden van het leger op zijn oorlogstaak. Daartoe behoorde onder meer zaken betreffende mobilisatievoorbereiding, plannen, operaties, logistiek en verzorging, vervoer en het organiseren van oefeningen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is de Generale Staf sterk in omvang toegenomen.[1][2][3][4]

Functies en activiteiten

De Generale staf was belast met taken op het gebied van operaties, legering en logistiek ten behoeve van de strijdkrachten te velde. De Staf had taken omtrent:

- wetgevende arbeid betreffende de onderwerpen die tot de werkkring van de afdeling behoorden;

- defensiezaken;

- organisatie, dislocatie en mobilisatie;

- oefeningen;

- vervaardiging en verstrekking van kaarten;

- militair onderwijs;

- remontewezen;

- Koninklijke marechaussee;

- garnizoensdienst;

- militaire bijstand;

- concessies;

- reservekader, opleiding van dienstplichtig kader;

- onderzoek naar de voorgeoefendheid van dienstplichtigen;

- schietoefeningen ter verhoging van de weerbaarheid van het land;

- subsidie voor schietbanen;

- Koninklijke Marechaussee vermeld.[5]

Structuur

In 1939 werd de afdeling IIC Voorzienin­gen Weermacht opgericht binnen de 2e Afdeling. De afdeling fungeerede als een verlengstuk van het eveneens in 1939 opgerichte Centraal Orgaan ter voorziening in de behoefte van de weermacht.[6]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
2e Afdeling Generale Staf (Oorlog) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1928-09-01 tot 1940-06-14
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Generale Staf, afdeling 3 1928 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6331daf5-c081-488b-9d89-38dc71e034f0
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 230.

[2] H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. v. Velden, E.A. v. Heugten, Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven, (1906) 1914-1940 (1941) Nummer archiefinventaris: 2.13.70 Nationaal Archief, Den Haag 1997

[3] R. van den Bout, J.C.D. de l''Ecluse, J. Heijting, e.a., Inventaris van de archieven van de Generale Staf /Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven, (1903) 1945-1972 (1989) Nummer archiefinventaris: 2.13.196 Nationaal Archief, Den Haag 2011

[4] Staatsalmanak 1879

[5] Staatsalmanakken 1929, 1932 en 1940.

[6] Otten, Gids voor de archieven, 225.