Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1858
Einddatum
1864
Geschiedenis

De 6e Afdeling was gericht op adelszaken. De Koning had recht mensen te verheffen in de adelstand. De Hoge Raad van Adel adviseerde de Koning over adelszaken. De adviezen van de Raad werden aan het Ministerie van Justitie gegeven die de Koning hierover informeerde. In 1864 werd de afdeling opgeheven en werden taken omtrent de adel uitgevoerd door de 2e Afdeling binnen het Ministerie van Justitie.[1]

Functies en activiteiten

De 6e afdeling had taken omtrent adelszaken, zoals de adviezen van de Hoge Raad van Adel. De adviezen gingen onder andere over verzoeken om naamswijziging bij adellijke geslachten en over wapens van publiekrechtelijke lichamen.[2]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
10e Afdeling Adel 1859
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
2e Afdeling (Justitie) 1864 Taken omtrent de Adel zijn opgegaan / afgesplitst in de 2e Afdeling.
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie 1858 tot 1864
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/41839252-0d14-4be0-94d0-c2bdad987552
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 330-331.  

[2] Idem.