Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PTT
Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf der P.T.T.
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1989
Functies en activiteiten

Taak en organisatie van het Staatsbedrijf der PTT zijn vastgesteld bij het Organiek Besluit PTT 1955 (Stb. 217). De centrale leiding van de Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, ligt bij de centrale directie, die bestaat uit: de directeur-generaal en het secretariaat van de directeur-generaal. Tevens kende de Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie een directieraad, waarin alle hoofddirecties en directies onder vallen.

Structuur

Onder het Staatsbedrijf ressorteerden:

-Hoofddirectie Algemene Zaken en Radio [1961-1970];

-Hoofddirectie Posterijen – Hoofddirectie Post [1961-1976];

-Hoofddirectie Telegrafie en telefonie – Hoofddirectie Telecommunicatie [ 1961-1976];

-Hoofddirectie Personeelszaken [1961-1976];

-Hoofddirectie Financiële en Economische Zaken [1961-1976];

-Hoofddirectie Gelddiensten [1976];

-Hoofddirectie Technische Zaken [1976].[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (VenW, EZ) 1989
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Commissie voor de Contrôle van Radio-uitzendingen in Oorlogstijd 1954-05-13
Nationale Telefoon- en Telegraafcommissie 1957-04-12
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksdienst voor Radiocommunicatie (VenW) 1975 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c179b3aa-d888-46ef-ac5a-c42f57b03803
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976