Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Formatiezaken
Hoofdafdeling Formatiezaken
Andere namen
FZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1987
Functies en activiteiten

Ontwikkelen van het beleid inzake de systematische vaststelling en instandhouding van optimale personeelsformaties voor de onderdelen van de rijksdienst, in samenhang met het totale overheidspersoneelsbeleid.

Voorbereiden van de adviesverlening ter zake door de minister aan zijn ambtsgenoten en bevorderen van de verwezenlijking van dit beleid bij de ministeries en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven.

Instellen van onderzoeken en het plegen van overleg met de ministeries ten behoeve van de vaststelling van nieuwe of wijziging van bestaande (al dan niet voorlopige) formaties, met inachtneming van vaststaande en voorzienbare ontwikkelingen.

Op basis van het hierboven bedoelde onderzoeken voorbereiden van de krachtens het Besluit Coördinatie Rijkspersoneelsaangelegenheden door de minister aan zijn ambtgenoten te verstrekken adviezen.

Ontwikkelen en vaststellen van normenmateriaal voor de waardering van functies in samenwerking met externe deskundigen.

Geven van adviezen bij formatie- en functiewaarderingsonderzoeken bij lagere overheden en instellingen waarvan het personeelsbeleid wordt afgestemd op het overheidspersoneelsbeleid.

Onderhouden van geregeld contact met de ministeries en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven omtrent de wijze waarop de formaties worden gehanteerd

Opzetten en begeleiden van cursussen op het gebied van formatiezaken in samenwerking met de ministeries

Voeren van het secretariaat van de Formatiecommissie.

Structuur

In 1987 opgevolgd door de Directie Personeelsmanagement (Rijksdienst)

 

Onder directie ressorteerden:

-Inspectie [1966 -1970];

-Taakanalyse [1966 -1970];

-Secretariaat Formatiecommissie [1966 -1976].

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeelsmanagement Rijksdienst (BZK) 1987
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1986
Directie Personeelsplanning en -Voorziening (BZK) 1987 tot 1987
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Formatiecommissie (BZK) 1975 tot 1987
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/79648599-e3bb-47ae-8297-df04e8c120fd
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976