Identiteit
Andere namen
DIAMOV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Anno 1989:<p>Algemene aangelegenheden betreffende internationale economische samenwerking;</p><p>Coordinatie van het beleid ten aanzien van internationale vraagstukken op economische gebied;</p><p>Agrarische handelspolitieke vraagstukken in het verband van de EEG en de Associaties, de BENELUX en de OESO en het GATT in het kader van de UNCTAD en van bilaterale handelsovereenkomsten;</p><p>Aangelegenheden van het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid in de EEG;</p><p>aangelegenheden van het nationale markt- en prijsbeleid;</p><p>Bemoeiingen met het dagelijks beleid inzake de restituties en interventies en andere marktordenende activiteiten, met inbegrip van het toezicht terzake op de productschappen, een en ander voor zover niet opgedragen aan andere directies.</p>

Structuur

<p>Door een duidelijke overlap in werkveld, werd de Directie MOV in 1989 samengevoegd met de Directie Internationale Economische Aangelegenheden, tot de Directie Internationale Agrarische Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken (DIAMOV).</p><p>In 1995 is deze directie opgegaan in de Directie Internationale Zaken.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Marktordeningsvraagstukken (LNV) 1989
Directie Internationale Economische Aangelegenheden (LV, LNV) 1989
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Internationale Zaken (LNV) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1989 tot 1995
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/49c2e1e8-5e97-4a65-b608-c63e26b9d4bb