Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Behandeling van aangelegenheden betreffende de afzet, de prijsvorming en in verband daarmede te treffen teelt-

Landbouw en VlMerfj

regelingen, en betreffende de verwerking van produkten van de landbouw, de tuinbouw en de visserijen, rnede in internationaal verband.

Alle overige aangelegenheden betreffende de visserij, De aangelegenheden verband houdende met het t'/e- zicht van de Minister op het marktordenende beleid der (hoofd)produktschappen.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening (LV) 1965
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal voor de Landinrichting en de Visserijen (LV) 1971
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1971
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1966
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Zaken (LVV, LV) 1966 tot 1970
Economische Akkerbouw-, veehouderij- en zuivelaangelegenheden (LV) 1966 tot 1970
Agrarische Handel en Nijverheid (LV) 1966 tot 1970
Internationale Economische Samenwerking (LV) 1966 tot 1970
Economische Tuinbouwaangelegenheden (LVV, LV) 1966 tot 1970
Directie Visserij (LV, LNV) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e4689ee4-bd86-4698-b1c8-a1e5187ecd12
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971