Identiteit
Andere namen
FD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2001
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen van facilitair beleid ten behoeve van de Bestuursraad (randvoorwaarden bouwzaken, facilitaire voorzieningen, informatievoorziening);</p><p>Ontwikkelingen van producten voor een samenhangende bedrijfsvoering;</p><p>Adviseren en ondersteunen van de LNV-diensten bij het bouwen, inrichten, beheren en exploiteren van gebouwen, technisch-wetenschappelijke installaties, terreinen en landbouwgronden;</p><p>Leveren/exploiteren van huisvestings- en werkplekfaciliteiten;</p><p>Ondersteuning bieden bij het gebruik van de huisvestings- en werkplekfaciliteiten;</p><p>Leveren van taalkundige en grafische ondersteuning;</p><p>Adviseren, ondersteunen bij en voorlichting geven over verwerving, aanbestedingen, contractonderhandelingen en -beheer en overige civielrechtelijke aangelegenheden;</p><p>Adviseren en ondersteunen op het gebied van informatievoorziening en -technologie;</p><p>Verlenen van diensten op het gebied van hardware, software en documentaire informatie;</p><p>Leveren en beheren van reken- en opslagcapaciteit en netwerkfaciliteiten;</p><p>Verstrekken van informatie ten behoeve van beleidsvorming en bedrijfsvoering van het ministerie.</p>

Structuur

<p>Onder de Facilitaire Dienst ressorteert Kasteel Groeneveld.</p><p>In 2001 opgegaan in de Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Organisatie en Efficiency (LVV, LV, LNV) 1994
Directie Materiële Zaken (LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken (LNV) 2001
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 2001
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4f1bb52d-268d-403c-920d-2699c98e02fc