Overzicht relaties

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (II)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2017-10-26
Functies en activiteiten

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is, behoudens het groen onderwijs, belast met de behartiging van de aangelegenheden op de terreinen van landbouw, visserij, natuur, voedselkwaliteit en regionale economische ontwikkeling voor zover deze voor 26 oktober 2017 waren opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2017-10-26
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Staatsbosbeheer 2017-10-14
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Beheerautoriteit Waddenzee 2020
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/59127803-176f-46af-9b73-93074cd6c655
Bronnen

Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit http://wetten.overheid.nl/BWBR0040169/2017-11-05