Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1922-11-24
Einddatum
1931-12-18
Geschiedenis

Het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid werd opgericht op 24 november 1922. Het ministerie telde bij de start twee beheersafdelingen (Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit) en vijf beleidsafdelingen: Handel en Nijverheid, Arbeid, Arbeidersverzekering, Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, en Volksgezondheid. Deze organisatie bleef vrijwel ongewijzigd tot 1932. De personeelsformatie bleef in de jaren-1920 erg gering.[1]

Na 1930 drong onder invloed van de economische recessie steeds meer het besef door, dat een intensievere overheidsbemoeienis onvermijdelijk was geworden. Een oplossing voor de vraag welk departement hierbij een centrale rol zou vervullen, werd steeds dringender. In 1932 werd een departementale reorganisatie doorgevoerd. Het Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid werd vervangen door het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid. De afdelingen ‘werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling’ en ‘volksgezondheid’ verhuisden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.[2]

 

Functies en activiteiten

Het Ministerie had taken over de beleidsterreinen van handel en nijverheid, arbeid en volksgezondheid.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel 1922
Ministerie van Arbeid 1922
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1932 De afdelingen ‘werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling’ en ‘volksgezondheid’ verhuisden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ministerie van Economische Zaken en Arbeid 1932
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (AHN) 1922 tot 1931
Afdeling Comptabiliteit (AHN) 1922 tot 1931
Afdeling Handel en Nijverheid (AHN) 1922 tot 1931
Afdeling Arbeid (AHN) 1922 tot 1931
Afdeling Arbeidersverzekering (AHN) 1922 tot 1931
Afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (AHN) 1922 tot 1931
Afdeling Volksgezondheid (AHN) 1922 tot 1931
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/86208e2c-681e-4f61-aab7-d3a10520ea37
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 255.

[2] Idem.