Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1932
Einddatum
1933
Geschiedenis

Het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid bestond voor een korte periode van 1932-1933. Na 1930 drong al onder invloed van de economische recessie steeds meer het besef door dat een intensievere overheidsbemoeienis onvermijdelijk was geworden. Een oplossing voor de vraag welk departement hierbij een centrale rol zou vervullen werd steeds dringender. De departementale reorganisatie van 1932 droeg nog een wat halfslachtig karakter. Het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid werd toen opgericht. Het ministerie kreeg de zorg voor landbouw, visserij en statistiek van Binnenlandse Zaken. Daarentegen verloor het ministerie de werkloosheidsverzekering, de arbeidsbemiddeling en de volksgezondheid aan Binnenlandse Zaken.[1]

Functies en activiteiten

Het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid had taken omtrent de beleidsterreinen van de handel en nijverheid, de landbouw, de visserij en de statistiek.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid 1932
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw 1932 Alle taken omtrent de landbouw, visserij en statistiek zijn opgegaan / afgesplitst in het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken 1933
Ministerie van Sociale Zaken 1933
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (EZA) 1932 tot 1933
Afdeling Comptabiliteit (EZA) 1932 tot 1933
Afdeling Handel en Nijverheid (EZA) 1932 tot 1933
Afdeling Arbeid (EZA) 1932 tot 1933
Afdeling Arbeidersverzekering (EZA) 1932 tot 1933
Directie van de Landbouw (EZA, EZ) 1932 tot 1933
Afdeling Visserijen (EZA, EZ) 1932 tot 1933
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0312ad5b-564f-4fdb-be7e-b637f82df9d9
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 255.