Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1976
Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen (LV) 1971
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1971 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Cultuurtechnische Dienst (LVV, LV) 1971 tot 1976
Directie Faunabeheer (LV, LNV) 1971 tot 1976
Staatsbosbeheer (LVV, LV, LNV) 1971 tot 1976
Directie Algemene Zaken, Milieu en Planologie (LV, LNV) 1971 tot 1976
Directie Beheer Landbouwgronden (LV, LNV) 1971 tot 1976
Directie Visserij (LV, LNV) 1971 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2d416143-fe3b-4ec0-814d-06d31395a86d
Bronnen

Staatsalmanak 1971, 1976