Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Andere namen
OCW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen

Structuur

Dit Ministerie heeft een naamswijziging gehad, naar aanleiding van de integratie van het cultuurbeleid (OenW naar OCW), wat afkomstig is van voorgaande ministeries WVC en CRM. Hierbij is er sprake geweest van een organisatiestructuur verplaatsing (1994) naar het Ministerie van OCW, hierbij lettend dat er een bestuursraadmodel van kracht was bij OCW, maar desondanks is de gehele DG structuur met betrekking tot het cultuurbeleid hierin verwerkt.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1994
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1994
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 2001-12-23 De minister van OCW is politiek verantwoordelijk, de commissie verricht de werkzaamheden in onafhankelijkheid
Innovatieplatform (2004-2007) 2001-01-01 tot 2007-05-09 Het innovatieplatform is ingesteld op voordracht van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Innovatieplatform (2007-2010) 2007-04-25 tot 2010-05-01 Ingesteld op voordracht van de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (OCW) 1994
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (OenW, OCW) 1994
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (OenW, OCW) 1994
Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (OCW) 2005
Rijkscommissie van advies voor Rijksschouwburg (OenW, OCW) 1994
Commissie van Overleg Sectorraden onderzoek en ontwikkeling (OenW, OCW) 1994 tot 2009
Interdepartementale Werkgroep TNO (OenW, OCW) 1994 tot 2006
Commissie Ekkart (OCW) 1999 tot 2007
Interdepartementaal Overleg voor het Wetenschapsbeleid (OenW, OCW) 1994 tot 2001
Raad voor de Kunst (WVC, OCW, MaWe, CRM) 1994 tot 1996
Raad voor het Cultuurbeheer (WVC, OCW) 1994 tot 1996
Mediaraad (WVC, OCW) 1994 tot 1996
Nederlandse Gezinsraad (CRM, WVC, OCW) 1994 tot 2007
Nederlandse Filmkeuring (CRM, WVC, OCW) 1994 tot 1999
Commissie van Toezicht Bescherming Persoonsgegevens (OCW) 2004 tot 2010
Adviesraad voor het Onderwijs (OenW, OCW) 1994 tot 1995
Bestuursraad (OenW, OCW) 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a132b71b-4c28-4622-9a5d-f9a7d1026d69