Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Andere namen
I&M
I&W
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Functies en activiteiten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening met inbegrip van onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet, het Kadaster en de Kadasterwet overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Structuur

Per 14 oktober 2010 zijn het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&M) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) gefuseerd tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Per 26 oktober 2017 is de naam van het ministerie gewijzigd in Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9530f118-c76d-4aa9-93ee-fb091112db80
Bronnen

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001802, houdende naamswijziging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62720.html

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001806, houdende departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62725.html